Haber: Bahar Mumcu

 • Kamu Görevinden Alma ve Adil Yargılanma

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadında kamu görevini yerine getiren kişilerin çeşitli sebeplerle görevden alınmasına ve bu kişilere yaptırım uygulanmasına ilişkin çok sayıda dava bulunuyor....

 • Kamu Görevlilerinin Yargılanma Ayrıcalıkları

  “Türkiye’de uygulanan kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanması sistemi, ceza yargılama hukukunun evrensel ilkelerinden, özellikle de “ceza yargılamasının tekliği” ilkesinden önemli bir sapmadır. Sistemin yolsuzlukla mücadele,...

 • Yüksek Seçim Kurulu Karar No: 573

  Ülkemiz çıkan sonucun doğru olduğuna inanan ve inanmayan kesimler olarak ikiye bölünmüştür. Bu tartışmanın hiç bitmeyeceği gelecek kuşaklara da yansıyacak bir sürece girilmiştir Yüksek Seçim...

 • Oya Baydar yazdı: Bir Anayasamız Var mı?

  Toplumun yarısından fazlası olan diğer yarısına da el uzatan onların çoğunu içerebilecek asgarî müşterekte buluşmak buluşmayı yol boyu derinleştirerek güçlü bir birliğe dönüştürmek mümkün mü?...

 • Yargının Tarih İçindeki Görevi

  Çatışmayı bırakmak, insanın yücelmesi ve barış içinde yaşama amacına yönelmek, yargıda yer alan herkesin önde gelen görevi olmalıdır Prof. Dr. Köksal Bayraktar Son günlerde, toplumda...

 • Güncel Hukuk’ta Mayıs 2017

  6 HABER 7 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN Kişi Güvenliği Karşısında Polisin Yetkileri Prof. Dr. Köksal Bayraktar 8 KONUK YAZAR “İktidar 3 Mayıs’ta Kutlanacak Bir Şey Bırakmadı”...

 • Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu

  “Çocuğun Şiddete Karşı Hukuki Korunması Uluslararası Sempozyumu” İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) ile Türk – İtalyan Dostluk Derneği iş birliğiyle...

 • Türkiye’nin Antarktika Vizyonu ve Antarktika Antlaşmalar Sistemi

  Stajyer Avukat N. Ozan Kural, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Şubat ayında Antarktika kıtasında Türkiye’nin de bilim ve araştırma üssü kuracağını açıklaması ardından gündeme...

 • Evlendirme Programlarına Kamu Hukuku Açısından Bir Bakış

  Şubat ayında evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması ve bu hususta önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu altında bir alt komisyon kuruldu. Arş. Gör....

 • Yabancıların Temsil Sorunu ve Cezasızlık: Lütfillah Tacik Davası

  2014 yılında, 17 yaşındaki Afganistanlı Lütfullah Tacik’in Van Emniyeti Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nde dövülerek öldüğü iddia edildi. İddiaya ilişkin iki polis memurunun yargılaması Van 2. Ağır...