Sınai Mülkiyet Mevzuatına Göre Marka Hukukunda Arabuluculuk

“Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk yoluna başvurulabilir.”

Yrd. Doç. Dr. Sezin Aktepe Artık, fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabileceğine ilişkin hükümler içeren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren) ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik çerçevesinde marka hukukunda arabuluk yolunu kaleme aldı.

Güncel Hukuk Ağustos 2017

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.