Silahlı Çatışmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Çözüm önerileri çocukları yardım götürülen mağdurlar statüsüne sokmamalıdır. Çocuklar korunmalıdır derken onlara yardım edilmesi değil, haklarını kullanabilmeleri için onlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edilmektedir.
Av. Seda Akço Bilen

Silahlı çatışma ortamlarında ne yazık ki hukuk, ne çocukların yaşadığı mağduriyeti anlamak için elverişli ne de engellemek için. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusunda Ek Protokol çerçevesinde Türkiye’de silahlı çatışma ortamının çocuklar üzerindeki etkisini ve yapılması gerekenleri değerlendirirken bu yetersizlik de dikkate alınmalıdır.
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, çocukların silahlı çatışmalardan korunması ve silahlı çatışmaya dahil olmasının engellenmesi sorumluluğunu devletlere vermektedir (ÇHS 38). Bu sorumluluk şunları kapsar:
• Silahlı çatışma halinde uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak,
• 18* yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri almak, silahaltına alınmasını engellemek,
• Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi almak. (devamı Güncel Hukuk’ta)
*Sözleşmede 15 olan yaş sınırı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusunda Ek Protokol ile 18’e çıkarılmıştır.

Güncel Hukuk, Şubat 2016