Güncel Hukuk Online

BU SAYIDA
Güncel Hukuk SAYI: 2015/04
 • Korku Dağları Bekler / Prof. Dr. Köksal Bayraktar
 • Konuk Yazar: Geçmişle Hesaplaşma / Ümit Kurt
 • Düşünenlerin Düşüncesi: Artık Cezaevleri de ''Güvenlik'' İçinde Olacak! Av. Gülizar Tuncer
 • Söyleşi: Avukatlık Halkın Hak Arama Teminatıdır / Av. Özcan Çine / Begüm Baki
 • Avukatların Da ‘Sendika' Hakkı Vardır! / Prof. Dr. Mesut Gülmez
 • Hukukun Gençleri: Karşılaştırmalı Reklamda Yeni Uygulama / Aslınur Avgın
 • Rüşvetin Anlaşması mı Olur? / R. Bülent Tarhan / Hukukçu
 • Edebiyat ve Hukuk: Yaşar Kemal'in Yerde Sürünen Karıncaya, Gökteki Uçan Kuşa Bile Yardım Eden Çocukları...
 • Liberal Bakış Açısından Devlet Mallarında Haczedilmezlik / Av. Abbas Bilgili
 • Dolaylı Kamulaştırma Kavramı ve Türk Hukukundaki Görünümü / Av. Baki Güzgü
 • Tarihten: Osmanlı'da Vergi Kaçakçılığı ve Cezaları / Doç. Dr. Faruk Güçlü
 • Tarihten Yazılar: Olağan Ötesi Yetkiler
 • ..:: ::

  Hapishanelerin yaşamımızdaki yeri nedir? ''Hapishane aslında iktidarın insanları kontrol altına alma, dönüştürme misyonunun uygulama yeri. Hapishane demek, bireyin adaletsiz sisteme yeniden uyumunun sağlanması, uyum sağlamazsa yeniden hapishaneye konulması, yani sorunları değil, sorunun sonuçları olan bireyin ''düzeltilmesi'' amacıyla sistemin meşrulaştırılması, yeniden üretilmesi demektir''(Çolak, Burcu)...

  ..:: ::

  ''Ermeni Meselesi'' ve bunun etrafında yaşananlar Türkiye'de toplumsal ve siyasal kültürümüze şamil olan ''gerçeklik duygusu'' eksikliğini en fazla hissedildiği mecradır. Bu minvalde, Türkiye'nin geçmişle hesaplaşma konusundaki ürkekliği ve adeta Kafkavari korkularının siyasal ve toplumsal tarihimizin üst üste yığılmış nisyan katmanlarını daha da derinleştirdiğini söylemek mümkündür. Nedenleri ve sonuçları üzerinde yeterli derecede kafa yorulmamış, acılarıyla/korkularıyla yüzleşme cesaretini gösterememiş, mağdur bıraktıklarıyla bir diyalog sürecine girmemiş, onlarla karşılaşmaktan imtina etmiş olayların ve dönemlerin kaba bir envanteri bile bize ''nisyan katmanları'' ile ilgili yeterli fikir verir.

  ..:: ::

  Tasarı'da yer alan bütün bu hükümler içinde en tehlikeli olanı,15. maddede yer alan düzenlemedir ki burada ''asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri'' örneğin açlık grevlerinin cezaevinde asayişi bozacak derecede yaygın hale gelmesi gibi hallerde, kurum iç ve dış güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması durumunda mülki amirin talimatıyla kolluk güçlerinin de müdahalede bulunacağı belirtilmiştir. Bu hüküm açıkça bundan sonraki süreçte yapılacak operasyon ve vahşet boyutundaki cezaevi katliamlarını yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

  ..:: ::

  ''O zamanlar siyasi davalar söz konusu olduğu için Sıkıyönetim Mahkemeleri'ne de gidiyorduk. Daha sonra bu mahkeme Mamak'a alındı. Öyle zamanlar oldu ki, paramız yok, Ulus'tan Mamak 4. Nizamiye'ye kadar yürüdüğümü bilirim. Sabah 9'da gidip akşam 10'da duruşmalardan çıktığımızı bilirim, gece yarılarına kadar süren duruşmalar olurdu. Siyasi davalar, öğrenci davaları, sendika davaları...''

  ..:: ::

  İHAM, öznenin, ilkece ''herkes'' olduğunu, ancak kamu görevlileri ile silahlı kuvvetler ve polis için ''haklı kısıtlamalar'' öngörülebileceğini belirten 11. maddeyi uygularken, diğer insan hakları için de geçerli olan sınırlama rejiminin yukarıda belirttiğim üçüncü koşulu konusunda son derece duyarlı ve titiz davrandı. Denetim görevini yaparken; ''evet, iki koşulu yerine getirmek üzere yasayla öngörmüşsünüz ve meşru bir neden de göstermişsiniz ama, yaptığınız yasaklayıcı ve kısıtlayıcı düzenleme, demokratik toplum için zorunlu bir önlem niteliği taşımıyor!'' dedi. Yani demek istedi ki, demokratik toplumlarda örgütlenme özgürlüğü, tüm bileşenleriyle, istisna değil kuraldır! ''Kural, haktır; yasak ise, istisnadır'' dedi. Böylece, ''kurala getirilecek istisnanın da istisnası olduğunu'', bunun da ''kurala dönüş'' anlamına geldiğini, hak ve özgürlük olan kuralı koruduğunu sürekli biçimde anımsattı ve Türkiye'yi ihlalden mahkum etti.

  ..:: ::

  Karşılaştırmalı reklamlar sanılanın aksine uzun zamandır mevzuatımızda caiz olmakla birlikte yeni reklam yönetmeliği karşılaştırmalı reklam içeriğinde rakibin markasına da açıkça yer verilebilmesini serbest bırakmıştır. Bu imkan, yanıltıcı olmadığında doğrudan karşılaştırmayı en kolay yoldan yaptığından tüketicinin lehinedir. Yıllardır pek çok ülkenin medyasında örneklerinin yer aldığı uygulama kaliteli bir rekabet ortamında seyri zevkli reklam örnekleri ve sonucunda sağlıklı bir piyasa sunmaktadır. Öte yandan, medya üzerindeki katı uygulama ve yaptırımlara ve de diğer düzenlemelere bakıldığında hareket alanının çok da geniş olmadığı izlenimi uyanmaktadır.

   

  © Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.
  Sitenin isim ve yayın hakları Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'ye aittir. Sitede yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.