AİHM Kararları Işığında Tutuklamada Orantılılık İlkesi

Stj. Av. Mehmet Akdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin pek çok kararında öne çıkan tutukluluk süresinin makul süreyi aşmamasının gözetilmesi ilkesini örnek kararlar eşliğinde inceledi.

“Belli bir davada yargılanmak üzere bekleyen bir şahsın tutukluluk halinin makul bir süreyi aşmamasını sağlamak, öncelikli olarak ulusal yargı mercilerinin görevidir.”

Güncel Hukuk Haziran 2017, S.162