DOSYA: Cumhurbaşkanına Hakaret

Cumhurbaşkanına/devlet başkanlarına hakaret suçundan açılan davalarda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğü prensipleri doğrultusunda kararlar hangi gerekçelere dayandırılıyor?

Avukat Duygu Köksal “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu vs İfade Özgürlüğü” ve Tankut Soykan Devlet Başkanlarına Hakaret” yazılarında örnek vakalarla mevcut durumu inceledi.

Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2017, S.158