Kötülüğün Dili: Nefret Söylemi

handekader-kasim2016

Hande Kader’in 7 Ağustos 2016’da öldürülmesinin ardından trans cinayetleri protesto edildi, 2016.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamuran Kaya, “öteki” sınırdan gelenleri, farklı ırk, kültür ve cinsel yönelim sahiplerine ulaşan “kötülüğün dili”ni farklı yaklaşımlar eşliğinde yazıya döktü:
“Kitle iletişim araçlarıyla yorumlarda bulunanlar ırkçı söylemleriyle, bir kitlesel lincin asli belirleyeni de olabilmekte, iletişim araçları ise kitlenin bu dürtüsünü pornografik bir seyire kavuşturabilmektedir.”

Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2016, S. 155