Pınar Selek Davası 17. Yılında Adalet Bekliyor

17 yılda hüküm mahkemelerinin dört kere beraat kararına konu olan yargılama, daha önceki kararında görüldüğü üzere dosyayı yeterli incelemeyen ve özellikle savunma imkanımızın elimizden alındığı Yargıtay Ceza Genel Kurulunda tekrar görülecektir

Av. Ayhan Erdoğan

Pınar Selek, hakkında 4. kez verilen beraat kararını öğrendiği sırada, Fransa, 19 Aralık 2014

Yargılamaya konu olayın olduğu yıllarda genç bir araştırmacı iken bugün Fransa’da sürgünde yaşama mecbur bırakılmış gençliği çalınmış bir aydın.

Toplumun en hassas olduğu konulardan biri olan Kürt sorununu incelemeye kalkışması hayatının karartılmasına yol açtı. Kürt sorunu üzerine başladığı çalışmaları nedeniyle dönemin sorunu şiddet yoluyla çözüm arayan askeri bürokrasisinin etkin olması sonucu hedef haline getirildi.

Yargılamaya ilişkin dava 28.07.1998 tarihinde açılıp Mısır Çarşısı Patlamasına konu dava birleştirilerek görülmeye başlandı. Yargılama, ülkemizde görülen en çarpıcı davalarından olma sebebi masum bir insanın devlet içindeki bir özel ekip tarafından nasıl mahkum ettirilmeye çalışıldığının belgelerinden biri olmasıdır.

***

17 yılda hüküm mahkemelerinin dört kere beraat kararına konu olan yargılama, daha önceki kararında görüldüğü üzere dosyayı yeterli incelemeyen ve özellikle savunma imkanımızın elimizden alındığı Yargıtay Ceza Genel Kurulunda tekrar görülecektir. Y.C.G.K.’da yapılacak olan söz konusu yargılamanın 17 yıl sürmesini mi problem edinelim yoksa adil yargılanma hakkımızın elimizden alındığı savunma hakkımızın kısıtlandığı süreci mi problem edinelim karar veremedik. (devamı Güncel Hukuk’ta)

Güncel Hukuk, Aralık 2015