Referandum ve Anayasa

Türkiye, 16 Nisan 2017 günü Anayasa değişikliği için halk oylamasına gidiyor.

21 Ocak 2017 günü kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanmasından bu yana söz konusu değişikliğe dair uzman görüşlerine yer vermeye devam ediyoruz.

Nisan sayımızda “Referandum ve Anayasa” dosyasına katkı verenler:

Prof. Dr. Devrim Güngör, Türkiye’nin Yol Ayrımı Anayasa Değişikliği Tartışmaları
Yrd. Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, Venedik Komisyonu’nun Görüşüyle Bir Kez Daha Gündeme Gelen Soru OHAL’de Anayasa Değişikliği Oylanır Mı?
Av. Abbas Bilgili, Kuvvetler Ayrılığının Dünü ve Bugünü
Arş. Gör. Levent Emre Özgüç, Cumhurbaşkanının Ceza Sorumluluğu ve Yargılanma Usulü 1982 Anayasası ile Önerilen Değişikliğin Karşılaştırılması
Tankut Soykan Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Anayasallığı Meselesi
Stj. Av. Ozan Kural Rusya Federasyonu’nda “Süper Başkanlık” Sistemi

Güncel Hukuk Dergisi Nisan 2017, S.160