Soykırım Mağdurlarının Tespiti ve Revize Gerekliliği

Nazi toplama kamplarından kurtarılacak Yahudilerin isimlerinin yer aldığı Schindler’in Listesi .

Arş. Gör. Bavver Kılıçoğlu, devletlerin izlediği politikalar ve yakın tarihte gerçekleşen katliamlar doğrultusunda soykırım suçunda yeni mağdur tanımları yapılması gerekliliğini yazdı:

“Günümüzde kendisinden olmayan herkesin imhasını amaç edinmiş olan IŞİD yapılanmasının faaliyetleri, soykırım suçunun tekrar ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.”

Güncel Hukuk Mayıs 2017, s.161