Vakıf Üniversitelerinin Denetimi ve YÖK’ün Yeni Yetkileri

Yönetmelik -basında da yansıdığı üzere- kamu tüzel kişilikleri için geçerli olamayacak bir terminoloji ile “kapatma” aracı olarak kurgulanmış izlenimi vermektedir

Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Vakıf üniversiteleri, kontrolsüzce çoğalmaları, eğitim kalitesi, eşitlikle ilişkisi, özelleştirme ve kamu hizmeti niteliği bakımından tartışmalara konu olmuşsa da dönemsel olarak ilgili mevzuat önerileri birbirinden çok farklı nitelikte olmuştur.1* Yakın zamanda ise vakıf üniversiteleri YÖK’ün denetim yetkilerinin sınırı, hatta “kapatılmaları” bağlamında konuşulmaya başlandı ve 19 Kasım tarihinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişiklik temel olarak vakıf üniversitelerine uygulanabilecek akademik birim kurma taleplerinin askıya alınması, kontenjan sınırlama, faaliyet izninin geçici durdurulması ve kaldırılması gibi yaptırımları içeriyor. (devamı Güncel Hukuk’ta)

Güncel Hukuk, Aralık 2015