Almanya’da Sosyal Ağlarda Nefret Söylemi Kanunu

Günümüzde, ifade özgürlüğünün belirleyici gücü kabul edilen yazılı ya da görsel/işitsel medya araçlarının yerini sosyal medya ağları almaya başladı.
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar, bireylerin herhangi bir konuda kendilerini kamusal alanda ifade edebilmelerini ve kamuoyu yaratabilmelerini sağlayan sosyal medya ağlarına dair spesifik bir konuda “Almanya’da Sosyal Ağlarda Nefret Söylemi Kanununa” ilişkin bir yazı sundu.
Bahsi geçen Kanun’da hangi söylemlerin hedef alındığı, Kanun’a ilişkin prosedürler, Kanun’un uygulama alanı, istisnaları ve Kanun’a yöneltilen eleştiriler yazının kapsamını oluşturuyor.

Güncel Hukuk, Mart-Nisan 2018, s.170