Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönülmesi

Yrd. Doç. Dr. Ş. Barış Özçelik, yakın zamanda Anayasa Mahkemesinin peşpeşe iki kararına konu olan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde yükleniciden pay edinen üçüncü kişilerin iyiniyetli sayılmayarak tapularının iptal edilmesine ilişkin Yargıtay uygulamasını yazdı.

Güncel Hukuk Aralık 2017, S.168