Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Konusunda Bazı Saptamalar

Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleriyle, KHK ile ilgili Anayasa hükmü yürürlükten kaldırılarak KHK yerine “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” kavramı getirildi. Prof. Dr. Rona Aybay, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin saptamalarını ve konunun sorunlu gördüğü yanlarını yazdı.

“Her kanunu uygulamak, Yürütme organının görevi olduğuna göre, Cumhurbaşkanı’na ‘yürütme yetkisine ilişkin konularda’ CBK çıkarma yetkisi veren Anayasa hükmünün kapsamı nasıl belirlenecektir? ‘Yarışan yetkiler’ alanında, aynı anda var olan ve biri TBMM’ce öteki ise Cumhurbaşkanı’nca yapılmış düzenlemelerden hangisinin geçerli olduğuna kim karar verecektir?”

Rona Aybay, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Konusunda Bazı Saptamalar, Güncel Hukuk Kasım Aralık 2018, s. 174