Dosya: Dijital Yaşam

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, kendi gerçeklerini ve kurallarını yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kuralları muğlak kalan hatta kimi zaman kuralsız başka bir dünya ortaya çıkıyor. Sıklıkla gündeme aldığımız dijital yaşamın hukuki boyutlarını bu ay da dergimizde bulabileceksiniz. Dosya kapsamında yer alan yazar ve yazılar şöyle:

Av. Can Yavuz – AİHM Kararları Işığında Mahkûmların İnternete Erişim Hakkı
Doç. Dr. Devrim Aydın – Dijital Deliller
Ceren Tüzün – Unutulmaması Gereken Bir Yönüyle Unutulma Hakkı
Aybek Canbek – Akışkan Gözetim ve Denetime Gönüllü Katılımın Yeni Kamusal Alanı Olarak Sosyal Medyaya Bir Bakış
Serhat Orhun Urfalı – Sosyal Medya ve Siber Zorbalık

Güncel Hukuk Eylül 2017, S.165