Dosya: Eğitim


Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın(Eğitim Sen)katkı sağladığı dosyada:
2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim kademelerinin tamamında uygulamaya geçilecek yeni müfredat değişikliklerine dair kapsamlı bilgiler ve öneriler “Laik Bilimsel Eğitime Büyük Meydan Okuma: ‘Yeni Müfredat’” başlıklı yazıda,
21 Temmuz 2016’dan bugüne süren OHAL süresince ihraç edilen öğretmen ve akademisyenler ile öğrenci ve velilerin yaşadıkları sorunlara “OHAL ve KHK’lerin Eğitim Emekçilerine ve Akademiye Etkileri” başlıklı yazıda değiniliyor.

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166