Döviz Manipülasyonları Işığında Fiyatları Etkileme Suçu

Arş. Gör. Neslihan Can, son dönemde Türkiye’de gündeme gelen döviz manipülasyonu ifadeleri ışığında ceza hukuku bağlamında karşılığı fiyatları etkileme suçunu değerlendirdi.

“Fiyatları etkileme suçunun temel şekli, kanuni tarifini işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayma veya sair hileli yollara başvurma olarak bulmuştur.”

Neslihan Can, Döviz Manipülasyonları Işığında Fiyatları Etkileme Suçu,  Güncel Hukuk Kasım Aralık 2018, s. 174