Eylemli İçtüzük Değişiklikleri: Ölçütler, Eleştiriler ve İçtihat Değişiklikleri

Abdullah Talha Aslan, Eylemli İçtüzük Değişikliklerini konu edindiği yazısında Anayasa madde 148’e Eylemli İçtüzük Değişikliklerinin AYM’nin yetki alanına girdiğine yönelik bir madde eklenmesinin hukukun üstünlüğü ve denetlenebilirlik açısından uygun olacağı fikrine dayanak olacak geniş kapsamlı bir inceleme sunuyor.

Güncel Hukuk Aralık 2017, S.168