Genel Kamu Hukuku Öğretiminin Geleceği

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye’de Genel Kamu Hukuku Öğretiminin Geleceği Çalıştay’ı, 23 Üniversiteden gelen akademisyenin Genel Kamu Hukukuyla ilgili sorunları tartışabildikleri ilk girişim olarak gerçekleşti.

Çalıştay’ı Prof. Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan Güncel Hukuk’un Mayıs-Haziran sayısı için yazdı.

Güncel Hukuk, Mayıs Haziran, s.171