Hakemli Makale- Terörle Mücadele Düzenlemeleri: Fransa ve Türkiye Örneği

Avukat Tuğçe Duygu Köksal, çalışmasında olağanüstü hâl uygulamaları kapsamında dahi temel hak ve
özgürlüklerin iç hukuktaki ana garantörü olduğunu gösteren Fransız Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı üzerinden “ölçülülük” ilkesine değiniyor, ve Türkiye örneğinden hareketle müdahalede “kanunilik ilkesi” çerçevesinde bir değerlendirme sunuyor.

 

Güncel Hukuk, Mayıs Haziran 2018, s.171