Hakemli Makale: Bilimsel Mütalaa Hakkında Bir Pilot Çalışma


Faruk Aşıcıoğlu ve Neylan Ziyalar adli dosyalarda uzman mütalaasının etkinliğinin ne yolla sağlanabileceğine ve uzman mütalaasının tartışmalı yönlerine dair bir makale yazdı:

“Bilimsel mütalaa konusunda hakimlerin ve savcıların yaklaşım ve tutumları da tartışma konusu olmuş, hakimlerin bilirkişi görüşüne ağırlık verdiklerini belirterek tarafların mütalaa talebini iş yükü olarak gördükleri, önyargılı ve çoğu zaman karşı olduklarına dair eleştiride bulunmuşlardır.”

Güncel Hukuk Eylül 2017, S.165