İmar Barışı

Son günlerde kamuoyunda “İmar Barışı” olarak sıkça kendine yer bulan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan tüm yapıları kayıt altına almayı hedefleyen imar düzenlenmesi kanun koyucu tarafından çıkarıldı; bir geçici kanun maddesi ve tebliğ ile düzenlenmekte. Av. Barış Ülker ve Stj. Av. Cenk Civan hazırladıkları yazıda konuya ilişkin “Hazine arazilerinin niteliği, hazine ve belediye arazilerindeki ve özel mülkiyete tabi olan arazilerdeki yapıların durumu ve Tebliğ 5.(2).a’dan hareketle ortaya çıkan rücu ilişkisinin niteliği”ni inceledi.

Av. Barış Ülker – Stj. Av. Cenk Civan, “İmar Barışı” Tebliği Madde 5/2/A, Güncel Hukuk Eylül Ekim 2018, Sayı: 173.