İptal Edilen Pasaportlar

Avukat Benan Molu yazısında, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK hükümleriyle hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılan ya da görevinden ihraç edilen yüz binlerce kişinin ve eşlerinin/çocuklarının iptal edilen pasaportlarını insan hakları ihlali bağlamında değerlendirdi.

“İHAM’a göre, bir kişinin pasaportuna el konulması ya da iptal edilmesi seyahat özgürlüğünün kullanımına yönelik bir müdahaledir.”

Benan Molu, 667 Sayılı OHAL KHK’si ve Anayasa ile İHAS’a Aykırı Olarak İptal Edilen Pasaportlar, Güncel Hukuk Kasım Aralık 2018, s. 174