Kameralarla Kuşatılmış Özel Hayat

Temel hak ve özgürlükler tarihindeki en genç haklardan biri özel hayatın gizliliği hakkı özellikle teknolojinin gelişmesine koşut olarak daha yoğun ve kolay saldırılar yapılabilir hale geldi ve korunması daha da zorlaştı. Doç. Dr. Güçlü Akyürek tanım tartışmaları eşliğinde özel hayatın gizliliğine müdahale, gizli kamera kullanımı ve MOBESE sorunu üzerine mevcut durumu konuya ilişkin tartışmalar eşliğinde özetledi.

Doç. Dr. Güçlü Akyürek, Kameralarla Kuşatılmış Özel Hayat, Güncel Hukuk Eylül Ekim 2018, Sayı: 173.