Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiracının Tahliyesi

• 2010 yılında, yetmiş beş yıl Beyoğlu’nda aynı yerde hizmet veren Rejans Restoran’a mal sahibinin açtığı tahliye davasında “kira akdinin ihtiyaç nedeniyle feshi ve davalıların mekanı tahliyesi” kararı çıktı.
• 10 yılı dolduran kiracıların gerekçesiz olarak tahliyesinin” önünü açan karar sonrası doksan yıldır Beyoğlu’nda hizmet veren Kelebek Korse 2015 yılında tahliye edildi.

Stj. Av. Umay Büyükdağ, Türk Borçlar Kanunu’nda (6098 sayılı Kanun) kiracının korunması ilkesi esas alınarak düzenlenen kira ile ilgili hükümleri farklı boyutlarıyla inceledi.

İlgili mevzuatın ve Yargıtay kararlarının yer aldığı yazı Güncel Hukuk Nisan sayısında:

“Özellikle kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler kiracının kiraya veren karşısında zayıf durumda olması dikkate alınarak sıkı şartlara bağlanmıştır.”

Güncel Hukuk Dergisi Nisan 2017, S.160