Onurlu Ölüm Hakkı Işığında İHAM’ın Vincent Lambert Kararı Üzerine Gözlemler

İHAM, Fransız mahkemelerinin, 7 yıldır yaşam ünitesine bağlı yaşayan Vincent Lambert’in tedavisine son verilmesine yönelik kararına itiraz eden anne ve babanın yaptığı başvurunun haksız olduğuna, mahkemelerin kararında hiçbir insan hakkı ihlali olmadığına hükmetti, 2015.

Derya Gizem Üst, hakkında birok tartışma bulunan ötenazi hakkını İHAM’ın Vincent Lambert Kararı ışığında inceledi.

“‘Ötanazi’ kavramı, İHAM içtihatlarında sınırlı da olsa yer alıyor olup, taraf devletlere bu konuda yapılması gereken düzenlemelerle ilgili yol göstermekte, bir bakıma ödevler yüklemektedir.”

Güncel Hukuk Eylül 2017, S.165