DOSYA: OHAL ve Haklar

Olağanüstü Hal Kanununun uygulanmaya başladığı 21 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde, çıkarılan KHK’larla birlikte Türkiye’nin hukuk düzeninde yapılan değişiklik ve uygulamalara yer vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda:

Avukat Murat Tezcan, “OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Kamu Görevlilerinin
İdari Yargı Yerlerinde Açtığı İptal Davalarında Verilen Kararlar”

Senem Gürol, “OHAL ve Hak Arama Özgürlüğü” yazılarını kaleme aldı.

Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2017, S.158