AİHS Ek 7 No’lu Protokol Yürürlükte

1 Ağustos 2016 günü itibariyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 7. Protokol yürürlüğe giriyor. Protokolle gelen hakları ve devam eden davalarda dikkat edilmesi gereken noktaları Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin 7 Nolu Protokol’ü yazdı…

Yazı özellikle şu başlıklara yoğunlaşıyor:

Yabancıların sınır dışı edilmesinde usul güvencesi hakkı
Cezai konularda temyiz hakkı
Haksız mahkumiyet için tazminat hakkı
Çifte yargılanmama ve çifte cezalandırılmama hakkı
Eşler arası eşitlik hakkı

AİHM
Güncel Hukuk, Ağustos 2016, S. 152