ANA DOSYA: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Güncel Hukuk’un Ekim 2016 Ana Dosyası Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının hukukumuza ve yargı sistemlerine olan etkileriyle ilgili ve özel bir niteliğe sahip.
Bu sayımızı ortaya çıkaran Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’e ve çalışma arkadaşlarına Güncel Hukuk olarak teşekkür ederiz.

Ana dosyamız yazarlarının adlarını dergi kapağımıza taşıdık ve yazılarının tümünde göreceğiniz bir dipnotu okurlarımıza açıklamakta yarar görüyoruz.
Ana dosya yazıları süren bir projenin içinden ortaya çıktı. Proje, TÜBİTAK 1001 Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı tarafından destekleniyor ve 2015-2017 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder yürütücülüğündeki bir araştırmacı ekip tarafından sürdürülüyor.
Proje’nin başlığı şöyle “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Yoruma, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yorumuna ve Yargı Sistemine Etkileri”.
Projede, lider kararlar temelinde, bireysel başvurunun anayasa yargısına etkisi üç açıdan araştırılıyor: (1) Bireysel başvurunun temel hak ve özgürlüklerin ve diğer anayasal ilkelerin yorumuna etkisi (soyut-somut norm denetimi içtihadı ile karşılaştırmalı)

(2) Bireysel başvurunun uluslararası insan hakları hukukunun yerelleşmesine etkisi

(3) Bireysel başvurunun diğer yüksek mahkemelere etkisi.
Güncel Hukuk’ta okuyacağınız yazıların bu projenin çıktıları olarak akademik ve profesyonel kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla ilgili kararların sonuçları itibariyle anayasal yoruma, insan haklarına ve yargı sistemine etkilerini değerlendiren Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin değerli görüşlerini içeren yazılarını, Güncel Hukuk’ta yayımlayarak kamuoyuna duyurmanın memnuniyet verici bir katkı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Projenin yürütücüsü Sayın Oder’e ve çalışma arkadaşlarına hukukumuza olan katkıları ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaşımları nedeniyle yeniden çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in yazısında bireysel başvuruda kanunilik ilkesinin önemini,

Arş. Gör. Mehmet Utku Öztürk’ün yazısında potansiyel mağdur kavramının anlamını,

Betül Durmuş’un yazısında ise demokratik toplumda gereklilik ölçütü kriterleri hakkındaki görüşlerini bulacaksınız.

Ayrıca geçmişte yaşanmış ağır insan hakları ihlallerinin içtihadı kaynaklarını ve yorumunu Prof. Dr. Başak Çalı yazısında,

bireysel başvuruda yaşam hakkının usuli boyutlarıyla etkili soruşturma yükümlüğünü Arş. Gör. Levent Emre Özgüç yazısında ve

bireysel başvuruda örnek kararları ise Sümeyye Elif Biber yazısında bulabilirsiniz…
Bireysel Başvuru sonucunda verilen AYM kararlarının adalete ve hukuka olan katkılarının insan haklarının korunmasında çok daha derinleşebilmesi isteğimizdir. Hukuk devleti ile bağlılığını sağlayabilecek olan Mahkeme içtihatlarının da çoğalması dileğimizdir.

 

Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2016, S. 154