Bilirkişilik Uygulaması ve Kanunla Gelen Yenilikler

Stj. Av. Ekrem Aygör, TBMM’de görüşülerek yasalaşan “Bilirkişilik Kanun Tasarısı”na ilişkin yazısıyla Güncel Hukuk Nisan sayısında:

“Getirilen düzenlemeyle bugüne kadar ayrı ayrı kanunlarda düzenlenmiş olan “Bilirkişilik” artık tek bir kanunda yer almakta ve diğer kanunların ilgili hükümleri de bu kanuna dayanmaktadır.”

Güncel Hukuk Dergisi Nisan 2017, S.160