Güncel Hukuk’ta Ekim 2016

HABER
Suç ve Ceza Filmleriyle “Yoksulluk”, “Nefes Alamıyoruz” Sempozyumu Salt Galata’da, Spod Akademi’den 6. Bahar Seminerleri

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN
Adli Yıl Başlarken
Prof. Dr. Köksal Bayraktar

KONUK YAZAR
Tarık Akan’ın Sol Yanı
Nazım Alpman

DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Askıya Alınması
Zeynep Ülkü Kahveci

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI
Bireysel Başvuruda Kanunilik Ölçütü
Tutarlılık ve Stratejik Kullanım Sorunları
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Bireysel Başvuruda Potansiyel Mağdur Kavramı
Arş. Gör. Mehmet Utku Öztürk
Bireysel Başvuru Kararlarında Demokratik Toplumda Gereklilik Ölçütü
Betül Durmuş
AYM Bireysel Başvuru İçtihadı ve
Geçmişte Yaşanan Ağır İnsan Hakları İhlalleri
Prof. Dr. Başak Çalı
Bireysel Başvuru İçtihatlarında Yaşam Hakkının Usuli Boyutu
Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
Arş. Gör. Levent Emre Özgüç
Bireysel Başvuru Kararlarının Yargıtay İçtihadına Etkisi: Örnek Kararlar
Sümeyye Elif Biber

HUKUK FELSEFESİ
Pozitivizmlerin Karşıtlığı
Savigny, Jhering, Jellinek
Cemal Bâli Akal

EŞCİNSEL BİRLİKTELİKLERİN AİHS ÇERÇEVESİNDE TANINMASI
Stj. Av. Irmak Duman

“YAYIN YASAĞI” TEDBİRİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sena Coşkun

AYM KARARLARI VE ÇOCUKLARIN CINSEL İSTISMARI
Av. Cânân Arın

HİZMET SÖZLEŞMESİNDEKİ BAĞIMLILIK UNSURU VE POPÜLER ŞARKILARDAKİ “WORK” SLOGANI
Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner

İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Hasan Nerad’ı Kaybettik
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu

BULMACA

 

Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2016, S. 154