Güncel Hukuk’un 150. Sayısı Bayilerde

Zaman çok çabuk geçiyor, su gibi akıyor…
Güncel Hukuk dergisini çıkarmaya karar verip 1. sayıyı çalışmaya başladığımız zamanı dün gibi anımsıyorum. Bugün 150. sayımıza ulaştık. Artık bu dergiyi uzun zamandır sizler çıkarıyorsunuz… Bizler sadece ve mümkün olduğunca daha iyi yayınlanması, okunması ve daha çok tartışma yaratması için ne yapılabilir düşüncesinin çalışanlarıyız. Hukuku ve yazılarınızı emeğimizle, akıl ve yüreğimizle karıştırıp daha iyi Güncel Hukuk nasıl yapılabilir çabasını sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu gayreti gösteren ve en küçük katkısını esirgemeyen herkese şükran borçluyuz.
Güncel Hukuk dergisini 150. sayıya taşıyan okuyucularımıza, yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, varsınız ki; iyi ki Güncel Hukuk var.
Nice sayılara, hukuka, adalete, seslenebildiğimiz vicdanlara, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlara ve onların haklarına…
***
Ülkenin muhtarları arada bir Ankara’ya çağrılıyorlar, bazı sorunları dinliyorlar ve muhtarlar mahallerine dönüyorlar. Acaba “acele kamulaştırılan”, evleri yıkılan ve artık olmayan sokakları ve yolları ve tarihi dokusu kaybolan Sur’un muhtarlarına gidemez miyiz diye düşündük. Tahir Elçi’yi sormak ve muhtarları dinlemek için Diyarbakır Sur’a gittik… Begüm Baki muhtarları dinledi. Sur’u, muhtarları anlattı…
Sur muhtarlarının sözlerine söz katmadan 2016 yılı Mayıs ayında bu topraklarda evleri yıkılanların halini,bıraktığı acıları ve izleri bir de Sur muhtarlarından dinleyin istedik…
***
TBMM20 Mayıs 2016 günlü Meclis Genel Kurulunda, Anayasaya geçici bir maddenin eklenmesi kabul edildi. Milletvekillerinin “dokunulmazlıklarına” dokunuldu. Anayasaya eklenen Geçici Madde 20 değişikliğine göre; Anayasa Madde 83/2 birinci cümlesi olan “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” düzenlemesi haklarında soruşturma veya kovuşturma dosyası olan milletvekilleri hakkında uygulanmayacak. Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde; yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin dosyaları, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine geri gönderilecektir. Yani, adli yargıya milletvekillerinin dosyaları gönderilecek ve davaları görülmeye, soruşturmaları sürdürülmeye başlayacak.
Ceza davaları başlayacak milletvekillerinin bu davaları üzerinden Türkiye’nin demokrasisi ve siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin varlığı yeniden tartışmaya açılacak, bir yandan da bağımsız yargıda ceza davaları sürecek…Acaba nasıl sürecek?
Bu arada unutmadan, yeni Başbakan ve 64. Hükümet işbaşı yaptı…

Saygı ve dostlukla,
GÜNCEL HUKUK