Kamu Görevinden Alma ve Adil Yargılanma


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadında kamu görevini yerine getiren kişilerin çeşitli sebeplerle görevden alınmasına ve bu kişilere yaptırım uygulanmasına ilişkin çok sayıda dava bulunuyor.

Avukat Tuğçe Duygu Köksal kamu görevi yapan kişilere yönelik uygulanan arındırma prosedürlerine AİHS’nin 6. maddesinin uygulanabilirliği ve adil yargılanma garantileri açısından benzer davalarda gündeme gelebilecek önemli hususları yazdı.

Güncel Hukuk Haziran sayısında…