Kamu Görevlilerinin Yargılanma Ayrıcalıkları

Uluslararası Şeffaflık Derneği (Transparency International) tarafından hazırlanan Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye’nin 1995-2016 yılları arasında takip edilen ülkeler arasındaki sıralaması

“Türkiye’de uygulanan kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanması sistemi, ceza yargılama hukukunun evrensel ilkelerinden, özellikle de “ceza yargılamasının tekliği” ilkesinden önemli bir sapmadır. Sistemin yolsuzlukla mücadele, hesap verebilirlik yönlerinden ciddi olumsuz etkileri söz konusudur.”

Bülent Tarhan, adil bir yargılama sürecinden geçmeyen siyasi ve idari korumalar sayesinde bağımsız mahkemeler önünde yargılanmayan kamu görevlilerine ilişkin prosedürü yazdı.

Güncel Hukuk Haziran sayısında…