UNESCO’da Kültürel Çeşitlilik: Bildirge, Sözleşme ve Uygulama


Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ), UNESCO çerçevesinde imzalandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada konuya ilişkin kültür politikalarını ve Türkiye’nin izlediği yol haritasını anlattı:
“Türkiye’de Sözleşme’nin onaylanması ilk gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi’nce Sözleşme’ye “milli egemenlik” konusunda bir rezerv konması tartışıldı. Sözleşme, bu konuda çok ustaca bir fomülle şöyle diyor: “Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak kendi ülkelerinde kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumaya ve geliştirmeye yönelik önlemleri ve politikaları kabul etmekte egemen hakka sahiplerdir.” (md.2/2).”

Güncel Hukuk Mayıs 2017, s.161