Yayın Yasağı Tedbirine İlişkin Değerlendirme

Sena Coşkun, Güncel Hukuk Dergisi için Türkiye’de son iki yılda meydana gelen terör saldırılarının ardından getirilen yayın yasaklarını geniş bir perspektifle inceleyerek yasağın mevzuattaki yeri ve sakıncalarına dair görüşler sundu:
“Gelinen nokta itibariyle rutin bir uygulamaya dönüşen geçici yayın yasağı tedbirinin, kamuoyunda “acaba bir şeyler mi gizleniyor” algısına yol açabileceği için karar vericiler tarafından gerekliliğinin de mutlak suretle ortaya konması gerekmektedir.”

Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2016, S.154