Alacağın Tahsili Hukuki Yollar ve İcra İflas Üzerine


Av. Kaan Tuğrul Aksöz, “Alacağın Tahsili Hukuki Yollar ve İcra İflas Üzerine” başlıklı yazısıyla konuya ilişkin yorumlar ve çözüm önerileri sundu:
“Günümüz ticari dengelerini ve adaletini sağlayan icranın güçlü olması, herkes için hem alacağını tahsil edebilme hem de borcunu ödeyebilme imkânının en iyi ve güvenli şekilde sağlanması büyük önem arz etmektedir.”

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166