Dosya: AYM Bireysel Başvuru

Av. Benan Molu ve Av. Ramazan Demir tutuklu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süreci örneğini değerlendirerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları eşliğinde geniş bir inceleme sundu. (AİHM Kararları, AYM’nin Yükümlülüğü ve Tutuklu Milletvekilleri)

Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan ise “AYM Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar” başlıklı yazısıyla konuya dair araştırma sonuçlarını paylaştı:

“Araştırma göstermektedir ki, bireysel başvuru kararlarının icrası önemli bir sorun haline gelmiştir ve bu durum ilerleyen dönemlerde AYM’nin etkili bir yargı organı olmaktan çıkması tehlikesini beraberinde getirmektedir.”

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166