İnfaz Yasası M.37’de Disiplin Cezaları

Av. Ezgi Duman, CGTİHK’nın 37. maddesi ve pratikteki yorumlanışını ifade özgürlüğü ve disiplin cezaları kapsamında değerlendirdi. Duman yazısında, disiplin cezalarının kanunilik, meşru amaca dayanma ve ölçülülük ilkelerine aykırılık gerekçesiyle kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Güncel Hukuk, Mart-Nisan 2018, s.170