Maddi Ceza Hukukunun Yeni Kaynağı: OHAL KHK’leri


Arş. Gör Aras Türay, OHAL KHK’lerini “kanunilik ilkesi” bakımından değerlendirdi.

“AİHM nezdinde bir düzenlemenin maddi anlamda kanun sayılabilmesi için hukuki dayanağın keyfiliğe yol açmayacak içeriğe sahip, erişilebilir ve öngörülebilir olması yeterlidir.”

Güncel Hukuk Ekim 2017, s.166