Prof. Dr. Feridun Yenisey yazdı: Ceza Mevzuatımızın Ağustos 2017 Hali


“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda en son 5 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7035 sayılı Kanun ile değişiklikler yapılmış, 2016 yılında ilan edilen OHAL dönemi KHK’larının geçici düzenlemeleri de Ceza Adalet Sisteminin içine girmiştir.”

Prof. Dr. Feridun Yenisey, yazısında olumlu ve olumsuz bazı değişikliklere dikkat çekerek, ortaya çıkan bu tabloyu özetledi.

Güncel Hukuk Eylül 2017, S.165