Temel Hak ve Hürriyetlere Doğrudan Müdahale: Tutuklama Koruma Tedbiri

“Sadece işlenmiş olduğu iddia edilen suça veya suçun cezasına, niteliğine ve miktarına atıf yapılarak tutuklama kararları verilmekte ve yapılan itirazlar AİHM’e ulaştığında Türkiye hakkında hukuka aykırılık nedeni ile mahkumiyet kararları çıkmaktadır.”
Stj. Av. Berk Çözeli yargılama faaliyetlerinin kişilerin temel hak ve hürriyetlerini zedelemeden tamamlanması gerekliliğine vurgu yaparak “tutuklama koruma tedbirleri”ne dair bir çalışma sundu.

Güncel Hukuk Kasım 2017, S.167