Uzlaştırma: 6763 sayılı Kanun’la Neler Değişti, Hala Değişmeyen Neler Var?

Yrd. Doç. Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’la yapılan değişiklikler ışığında “Uzlaştırma” usulünün işleyişini anlattı:

“Uzlaştırma usulü en başından yanlış kuruldu. “Onarıcı Adalet” uzlaştırmanın yargılama yerine değil, yargılama ile birlikte uygulanmasını gerektirir. …Yargının iş yükünün azaltılması ise uzlaştırmanın amacı değil, olsa olsa sonucu olabilir.”

Güncel Hukuk Temmuz 2017