Yabancıların Temsil Sorunu ve Cezasızlık: Lütfillah Tacik Davası

Lütfullah Tacik (kırmızı kazaklı)

2014 yılında, 17 yaşındaki Afganistanlı Lütfullah Tacik’in Van Emniyeti Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nde dövülerek öldüğü iddia edildi. İddiaya ilişkin iki polis memurunun yargılaması Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ, Lütfillah Tacik Davası ışığında, Türkiye vatandaşı olmayanların maruz kaldığı ağır insan hakları ihlalleri, bu ihlallerin cezasızlıkla sonuçlanan süreçleri ve yerleşik cezasızlık kültürünün farklı uygulama biçimleriyle ilgili önemli bilgiler sundu:
“Lütfillah Tacik’in hayatını kaybetmesine neden olan şiddetin, bir kamu görevlisi tarafından uygulandığı iddiası olayı klasik bir ceza davası olmaktan ayırmaktadır. Bu aşamaya kadar gelen soruşturma ve yargılama süreçlerindeki gelişmeler, davanın cezasızlık kültürü etkisi ile adil olmayan bir “hesap verme” ile sonuçlanacağı fikrini güçlendirmektedir.”

Güncel Hukuk Mayıs 2017, s.161