Çalışma Yaşamı

  • “İşgören” Avukat Feshe Karşı Ne Ölçüde Korunuyor?

    TBB, bağımlı çalışan avukatların içinde bulundukları mevcut fiili çalışma koşullarını dikkate almış görünüyor. Ancak, bağımlı çalışan avukat, kendisine ne denli iyi koşullar sağlanırsa sağlansın, öncelikle...

  • Hukuk mesleğinde kadın

    Özellikle yargı kadrosundaki kadın sayısının erkeklere oranla azlığı ve bazı pozisyonlarda kadınların çok daha az görünür olmaları, her şekilde egemen ataerkil kodların yaygınlığına işaret etmeleri...