Hukuk ve Yargı

 • “Erken Seçim” Kararıyla Serbest Seçim Hakkının İhlali Paradoksu

  Halk iradesi yerine siyasi aktörlerin politik çıkarlarına hizmet eden erken seçim kararları, Anayasa Mahkemesi tarafından serbest seçim hakkı kapsamında değerlendirilip esastan incelenebileceği anayasal bir zemine...

 • TCK 299: Olmayan Hükmün Gazabı mı?

  Hiçbir ülkede devlet başkanına hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma açılamazken 299. madde dayanak gösterilerek hakkında iddianame düzenlenen, tutuklanan herkesin sistemik olarak ifade özgürlüğü ihlal edilmektedir. Kerem...

 • Avrupa Birliği vatandaşı futbolculardan altyapı fonu bedeli alınmasının hukuka aykırılığı

  Mevzuatın en önemli avantajı, genelde Türk vatandaşı olan çalışanlar ve özelde sporcuların Avrupa Birliği ülkelerinde çalışmasında ayrımcılık yapılmamasını sağlamaktır. Türk vatandaşı sporcularımız Avrupa Birliği ülkelerinde...

 • Hammarberg Raporu’nda Adaletin Yönetimi ve İnsan Hakları

  Türkiye’deki savcılar ve mahkemeler, AİHS’nin kamu makamları tarafından ihlallerini tatmin edici şekilde ele almakta yetersiz kalmışlardır. Bu nedenle ortaya çıkan “cezasızlık hali” ciddi kaygılar yaratmaktadır....

 • Ön inceleme beklentiler, güçlükler, riskler, öneriler…

  Vakıa sunumunda akim kalmak, kürsünün aradığını bulmasını güçleştirecektir. Sulh, tahkikat ya da hüküm için lazım olanı bulamayan yargıcın gerçek ve doğruya odaklanması kuşkuludur. Hilmi Şeker...

 • HSYK, Hükümetin Siyasi Yargı Kanadı mı?

  HSYK; hem adıyla, hem yargıç ve savcıları, hem de adli ve idari yargıyı tek bir şemsiye altında toplamasıyla, sonuçta öngörülen bu yapılanmasıyla 1961 yılındaki ilk...

 • İdari Yargı’da Durum

  Medyadaki haberlerde açıklandığı gibi, siyasal iktidar, HSYK’de kontrolü ele geçirmiştir ve bu kontrol ile de, hem Danıştay üyesi atamalarını, hem Bölgelerdeki yargıç atamalarını, yani İdarî...

 • Hak dilenmeye mecbur kılınan bağımsız yargı

  Öncelikle Yargı mensuplarının aylık maaşları, yürütme erkine bağımlılıktan kurtarılmalı, mensubu oldukları erkin kendi iç kurallarına göre belirlenmeli, “insanca bir yaşam sürdürebilir” seviyeye getirilmeli, bu iyileştirme...

 • Bitmeyen Tartışma Anayasa

  Anayasalar, her toplumun alınyazısını ilgilendiren gelecekteki ortak yaşam, vazgeçilmez değerler, ilkeler, kurallar ve kurumlar konusunda özerk toplumun özgür ve bilinçli uzlaşma ve rızasına dayalı sözleşmelerdir....