Konuk Yazar

 • orlando ile birlikte yaşamak

  onların kendinden saymadığı herkese duydukları düşmanlıkla bir arada yaşamayacağız. kadınları köle, emekçileri köleliğe razı görenlerin sömürüsüne tahammül etmeyeceğiz. işgali, emperyalizmi olağan görüp atalarının işgalini özlemle...

 • Taksim Cephesi’nde Yeni Bir Şey Yok, Henüz…

  Kışlanın önünün hukuken açılabilmesi için, avan projenin dayanağı olan imar planı değişikliğinin iptaline yönelik devam eden ilk davanın neticelenmesi gerekiyor Akif Burak Atlar / Şehir...

 • Yaşamak ve Haber Yapmak için Dayanışmak Şart!

  Yasaklara karşı dayanışmanın ve birlik olmanın neler kazandırdığını haber nöbeti ekibinin başlatmış olduğu nöbet eylemi ile gördük… Engellemeler, baskılar, tehditler her yerde var ve bunların...

 • Birlikte Isınmaya Çabalasak Canımız Acıyor, Uzak Düşsek Üşüyoruz

  Öğretmen Kader Küçükçayır bir mektup yazdı. Hakkâri Yüksekova’da şark görevini yaparken yaşadıkları ve gözlemlerini anlattı… Hiç hatırlamayacakmışız gibi gelen, dosdoğru insanlık halini yalın diliyle aktardı....

 • Hayat Romanlardan Daha Tuhaf

  Savcı, yargıç ve sanığın aynı kişinin dostu olduğu bir roman yazsanız, ona en önce “hiç inandırıcı ve olası değil” savıyla kitabın editörü itiraz ederdi. Kadere...

 • İçsel Barış ve Huzur

  Üzülmeyi, öfkelenmeyi deneyimleyebilen insan yas tutabilir ve ancak bu şekilde yoluna olduğu gibi, kaldığı yerden devam edebilir. Uzm. Psikolog İzlem Aybastı Günler uzamaya başlamış olsa...

 • Hanuka Mumları İlk Defa Ortaköy Meydanı’nda

  Yahudi halkı bu bayramda askeri bir zaferden çok, ışığın mucizesini anar. Çünkü bu bayram, güçsüzlerin kuvvetlilere, sayıca az olanların çoğunluğa, dürüstlüğün kötülüğe, maneviyatın maddiyata, ışığın...

 • Psikolojik Yaşlanma Üzerine Düşünceler

  Yaşlanmanın psikolojisini ikiye ayırmak gerekir. Bir taraftan ‘direkt’ yaşlanma ile bağlantılı psişik değişimler, diğer taraftan bedensel, psişik ve sosyal değişimlere ‘tepki’ olarak ortaya çıkan değişimler...

 • Barış-Demokrasi-Hukuk Devleti Arayışı

  Demokrasiye, hak ve özgürlüklere, hukuk devleti ilkesine ilişkin, geçmişten günümüze, tüketemeyeceğimiz oranda, görüş, tartışma, bilgi ve belge mevcut. Ne yazık ki; bugün de söz konusu...

 • Şeyini Şey Ettiğimiz Hukuk!

  Eğer insan 12 Eylül dönemini bile arar hale gelmişse.. Gazeteler, televizyonlar, dergiler polis ya da Saray Sevdalıları tarafından basılabiliyorsa… Basılmayanların da sesi öyle ya da...