Hanuka Mumları İlk Defa Ortaköy Meydanı’nda

Yahudi halkı bu bayramda askeri bir zaferden çok, ışığın mucizesini anar. Çünkü bu bayram, güçsüzlerin kuvvetlilere, sayıca az olanların çoğunluğa, dürüstlüğün kötülüğe, maneviyatın maddiyata, ışığın karanlığa karşı zaferini, özgürlük inancının eninde sonunda zorbalığın zulmünü yeneceğini simgeler

Karel Valansi

Yahudilerin her sene neşe ile kutladıkları bayramların başında Hanuka gelir. İbrani Takvimi’ne göre Kislev ayının 25’inde başlayan (genellikle Aralık ayına denk gelir) ve sekiz gün boyunca süren Hanuka Bayramı, aynı zamanda Işıklar bayramı ve Mucizeler bayramı olarak da bilinir.

Fotoğraf: Nilay Vardar

Fotoğraf: Nilay Vardar

Yahudilerin dini gereklerini yerine getirmelerini engelleyip, Yunan kültürüne asimile etmeye çalışan Suriye-Yunan Kralı AntiyohusEpifanes’eve güçlü ordusuna karşı çıkan bir avuç Yahudinin zaferinin anıldığı bu bayramı asıl farklı kılan ise yaşanan mucizelerdir. Güçlü bir orduya karşı kazanılan zafer ilk mucizeyi oluşturur. Yahudilerin kutsal tapınağı Bet Amikdaş’ın içi putlardan temizlendikten sonra Ebedi Işık’ı yakmak için sadece bir güne yetebilecek küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulunur.İkinci mucizede burada gerçekleşir; bu yağ bir gün yerine tam sekiz gün yanarak yeni kutsal yağın hazırlanmasına olanak verir. (devamı Güncel Hukuk’ta) 

 

Güncel Hukuk, Ocak 2016