Savaş ve Barış Üzerine

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yazdı…

Amerikan İç savaşı boyunca bir asker olarak savaşan William Tecumseh Sherman’ın “savaş cehennemdir” sözü neden bahsettiğimiz hakkında bir fikir verecektir. Savaş, insanoğlunun düşman olarak tanımladığı “ötekini öldürme” yetkisini meşrulaştırdığı bir toplu katillik halidir. Bu meşru yetki ile kimi zaman süngü süngüye çarpışır, kimi zaman mayınlı tuzaklarla pusu kurar, kimi zaman yüzbinlerce insanın yaşadığı şehirlere nükleer bombalarla dalarız. Öldürme yetkisini daha da verimli kullanabilmek adına trilyonlarca dolarlık yatırımla yeni savaş teknolojileri geliştirilir; askeri endüstriyel kompleksin tuğlaları döşenir; gerekli pazarın oluşması ve daha fazla silah satın alınabilmesi adına gereken en adaletsiz siyasi düzenlemeler yapılır.

Kayıtlara göre 20. yüzyıl, insanlık tarihindeki en kanlı dönemdir.
Tarihçi Eric Hobsbawm “savaş ve barış” başlıklı kısa makalesinde sadece bu yüzyılda savaşlar ve ona bağlı nedenlerle 187 milyon insanın hayatını kaybettiğini ve bunun 1913’teki dünya nüfusunun yüzde 10’una tekabül ettiğini yazar. Ona göre dünya 1914’ten beri bir barış ortamına kavuşamamıştır; 21. yüzyılda bir barışın kurulması da çok uzak bir hayal gibi görünmektedir.

Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2015