İfade Özgürlüğü Tehdit Altında Basın Özgürlüğü Yok

Hedef gösterme, tehdit, saldırı, işten atma, davalar, soruşturmalar, tutuklamalar… Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü nereye gidiyor?

Pınar Türenç, Turgay Olcayto, Kadri Gürsel, Ayşenur Arslan, Mehmet Yılmaz, Karin Karakaşlı, Can Dündar, Yıldız Tar, Işık Kansu, Elif Akgül, Mehmet Güç, Burcu Karakaş, Fatih Polat’a sorduk.

Zehra Kafkaslı & Begüm Baki

Türkiye’de siyasi iktidarların medya ile ilişkileri her dönem sorunlu olmuştur. Gerek yasal düzenlemelerin yetersizliği gerekse özgürlüklerin kısıtlayıcı bir anlayışla yapılmış olması hem basın çalışanlarının işini yapması hem de temel haklardan olan ifade özgürlüğü önündeki en büyük engellerden biridir. Buna bir de doğrudan gazetecilere yönelik tehdit ve baskılar eklenince Türkiye basını ve vatandaşların haber alma hakkı açısından karanlık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda basına yönelik baskılar Türkiye halklarının içinde bulunduğu durumu “karanlık tablo”dan da vahim bir duruma doğru itmekte.

Bianet’in hazırladığı Medya Gözlem Temmuz-Eylül 2015 raporuna göre; sadece üç aylık dönem içinde 101 site, 40 Twitter hesabı ve 178 habere sansür geldi. 24 gazeteci ve 9 dağıtımcı cezaevinde girdi. 21 gazeteci, üç medya organı ve bir gazete matbaası saldırıya uğradı, bir sözlü saldırı yaşandı. 20 gazeteci, yedi medya organı tehdit edildi. 49 gazeteci ve medya çalışanı haber peşindeyken çeşitli sürelerle gözaltına alındı.Temmuz-Eylül 2015 döneminde 28 gazeteci TMK uyarınca 430 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılandı; dört gazeteci ve 18 kitap hakkında TMK’dan yeni soruşturma açıldı veya suç duyuruları yapıldı.Toplam 60 gazeteci “örgüt yöneticiliği,” örgüt üyeliği” veya “örgüt örgüte yardım”dan toplam 546 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanıyor.1*
Basın çalışanlarının maruz kaldıkları baskı ve tehditler özgürlüklerin ihlali bakımından domino etkisi yaratıyor. Sadece gazetecilerin değil tüm vatandaşların demokratik katılım ile yaşam hakkı dahil tüm hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve korunması önünde engel oluşturuyor. Basının içinde bulunduğu durumu gazetecilere sorduk…

  1. Erol Önderoğlu, BİA Medya Gözlem 2015 Temmuz-Ağustos-Eylül, Habere Karşı Hapis, Saldırı, Tehdit vs.; Nereye Kadar?, http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/168358-habere-karsi-hapis-saldiri-tehdit-vs-nereye-kadar. Raporun tam metni için: http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/168352-bia-medya-gozlem-temmuz-agustos-eylul-2015-tam-metin.

(devamı Güncel Hukuk’ta) 

Güncel Hukuk, Kasım 2015